BOHEMISTYKA WROCŁAWSKA

Archiwum: czerwiec 2013

Wniosek o powołanie na Wydziale Filologicznym UWr. Katedry Bohemistyki

Niezrealizowany, a nawet nie złożony, wniosek o powołanie Katedry Bohemistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (podobnie jak swego czasu powstała Katedra Niderlandystyki). Wniosek powstał na początku roku 2011 i obrazuje stan z tego okresu, ale nie został oficjalnie złożony - zatrzymał się na etapie konsultacji z rektorem i dziekanem. czytaj dalej