BOHEMISTYKA WROCŁAWSKA

Archiwum: luty 2016

polonistyka

Władysław Milerski (1919 - 2016)

Zmarł pan Władysław Milerski, człowiek ogromnej wiedzy i pracowitości, autor m.in. Zachodniocieszyńskiego słownika gwarowego. Pracował do końca swych dni, przygotowywał nowe książki. Był najlepszym przykładem tezy, że do bycia naukowcem niepotrzebne są tytuły. czytaj dalej